تبلیغات
4عـــــــــــــابــــــــدان - مـــــــــــعرفــــــــــی

4عـــــــــــــابــــــــدان

دخترانی از جنــــــــــــــــــس سنگ

مـــــــــــعرفــــــــــی

ســــــــــــلام 

بــــــه همــــــــــه ی دوســــــــــــتای گـــــــــــــلم

امــــــــــیدوارم هـــــــــــر جـــــــــا کـــــــه هســـــــــــــــتین حــــــــــال دلـــــــــــــتون خــــــوش بــــــاشـــــــــــه 

مـــــــعرفی کـــــلـــی ما :

11 تــــــــــا دخـــــــتریـــــــــــــــم 17-19 ســـــــــــــال 

تـــــــــــــو یــــه خـــــوابـــگــــــــــــاه دبـــــیــــــــرستــــــــانی ...کـــــــــه البــــــــــته ســــــه تــــــــــا گـــــــــل دخمــــــــــلای خــــــوابـــــــگاه امـــــــــــسال 

تـــــــــــو جـــــــــمع خــــــوابگـــــــاه نیـــــــــــستن 

دو تـــــــــــــا ارشــــــــدامـــــــــون کــــــه بـــــه منـــــــاسبـــــــت کنکـــــــور خـــــــــــونـــه گـــــــرفتـــــتن و زهــــــــرا جـــــــــون کـــــــه انـــــتقــــالــــــــی گرفــــته ...

حـــــــــالا مــــا مـوندیــــــــمو حـــــــــــس غـربـــت همــیـــشگی 

و امــــا ایــــــن وبـــــــلاگ بــــــه منـــــــاسبــــــت دور هــــــــمی قشنـــــــــــگ مــــــا 8 نفــــــــر درســـــــــت میـــــــشه ....
.
.
.
اســـــمامــــــون  بــــــه تـــرتیـــــب ســـــــــن ...

راضــــــــیه ،پـــــــریســـــــا ،زیـــــــــــنـب ،شقــــــــایـــــق ،طــــــــــاهــــــــره ،راضــــــــــــیه کـــــــوچیـــــــــکه ،مـــدیـــــــــــــنه ،زهـــــــــرا ،زهــــــــــــرا

 کــــــــو چــــــیکه ،مـــــــرضیــــــــه ،مــــــحبوبــــــــــــه .


[ 1394/09/25 ] [ 11:20 ] [ 4عـــــــــــــــــابــــــــدان ] [ نظرات() ]